c�g�nkr�l referencia akci� gasztroakci�k
k�pek
el�rhet�s�g
A Keszi-Hs Kft. 1990-ben alakult csaldi vllalkozs. A Gy�rffy testv�rp�r - Gy�rgy �s Ern� - el�sz�r egy csal�di h�zban alak�totta ki hentes�ru-csemege nagykeresked�s�t. A Hor�nyi-r�v k�zel�ben l�v� bolt azzal a c�llal kezdte m�k�d�s�t, hogy a k�rny�kbeli kis �zletek tulajdonosait, �s rajtuk kereszt�l a lakosokat is min�l sz�nvonalasabban kiszolg�lj�k. 1997-ben az ig�nyek nyom�s�ra b�v�lt a v�laszt�k, tej, tejterm�k �rukat is kezdtek forgalmazni.
A term�kk�r-b�v�t�s ter�letb�v�t�st is k�v�nt, �gy a csal�di h�zb�l jelenlegi hely�kre, a Vasv�ri P�l u. 20. sz. al� k�lt�ztek, �s nyitott�k meg 300 m2-es telephely�ket. 1997-ben �j h�t�kamra �p�t�s�vel a mirelitterm�kek forgalmaz�s�ba is belev�gtak.
Jelenleg h�st, h�sk�sz�tm�nyeket, tejet, tejterm�keket, f�sz�rt�rukat (gasztro kiszerel�sben is), mirelit �s tiszt�tott, v�kuumf�li�zott z�lds�geket forgalmaznak, �s el�g�tik ki a k�rnyez� kisboltok, kiskeresked�k, k�z�tkeztet�ssel foglalkoz� konyh�k, kif�zd�k tulajdonosait. A vev�k�rt egyre jobb, min�s�gi term�kekkel v�rj�k. Besz�ll�t�partnereik k�z�tt szerepel t�bbek k�z�tt a Pick Szeged Rt. �s �rdekelts�g�be tartoz� c�gek, valamint neves h�sipari �s tejipari term�keket gy�rt� c�gek, c�ges csoportok.
2001-t�l a Keszi-H�s Kft. �ppen a vev�k�r jobb kiszolg�l�sa �rdek�ben bel�pett az A-Walhalla kereskedelmi t�rsul�sba, ez�ltal m�g kedvez�bben alak�thatja �ruk�n�lat�t �s �rait. 2002-t�l a Keszi-H�s Kft. HACCP �lelmiszer-higi�niai min�s�t�ssel rendelkezik, 3 h�t�aut�val ingyenesen sz�ll�tja h�zhoz a megrendelt term�keket az arra ig�nyt tart� megrendel�inek. A Keszi-H�s Kft. tulajdonosai �s dolgoz�i kimagasl� szaktud�sukkal �s kereskedelmi szakismeret�kkel tartj�k fenn a c�g j� h�rnev�t, megb�zhat�s�g�t �s �lland�s�g�t.
A tulajdonosok hitvall�sa: min�l sz�lesebb k�rben j� min�s�g�, �rban megfizethet� term�kekkel ell�tni a megrendel�iket.